Milieu-DuurzaamheidMercedes-Benz Milieu-Duurzaamheid


"Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen", aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987.

 

Al meer dan 75 jaar is Mercedes-Benz aanwezig in de Haagse regio, vol op betrokken bij haar klanten en de omgeving waarin zij opereert. In de huidige vorm als Mercedes-Benz Dealer Bedrijven zijn wij ons eens te meer bewust van de verantwoordelijkheid die wij als bedrijf hebben voor deze omgeving. In 75 jaar is er veel veranderd en vooral de laatste jaren neemt het thema maatschappelijk verantwoord ondernemen een toenemend centrale plaats in. Wij juichen dit van harte toe. Als volle dochter van de oudste automobiel fabrikant ter wereld is continuÔteit een vanzelfsprekendheid. Duurzaam ondernemen is een eerste vereiste om meer dan 120 jaar toonaangevend te zijn.

 

Of het nu gaat om de ontwikkeling van de modernste milieutechnologieŽn voor onze voertuigmodellen of de innovatieve bouwtechnieken voor onze fabrieken en vestigingen. Mercedes-Benz heeft zich helemaal aan de bescherming van het milieu gewijd. Hierbij volgen we nationale en Europese wetten, en het nog strengere milieubeleid van ons concern. We streven ernaar het milieu te ontlasten, de natuurlijke rijkdommen te sparen en hierbij aan de hoge verwachtingen van onze klanten te voldoen. Recycling speelt hierbij een belangrijke rol. Daarom leveren wij een groot deel onze restproducten terug aan de fabriek waar ze weer opnieuw gebruikt worden bij de productie van nieuwe voertuigen.

 

We letten er bij de keuze van onze producten en toegepaste procedťs bijvoorbeeld op dat ze zo milieuvriendelijk mogelijk zijn. Ook de efficiŽnte benutting van de natuurlijke hulpbronnen staat hier centraal. Zuinige reparatiemethoden bieden mogelijkheden om het milieu te sparen en geld uit te sparen. Kleine deukjes in de carrosserie worden bijvoorbeeld voorzichtig uitgedeukt. Hierdoor worden waardevolle grondstoffen uitgespaard. Maar ook intern proberen we onze bijdrage tot de milieubescherming te leveren, door bedrijfscontroles en opleidingen van onze medewerkers.

 

Als we naar de toekomst kijken dan is duurzaam ondernemen en zijn duurzame ontwikkelingen meer dan milieu alleen. Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, zowel nu als in de toekomst. De oppervlakte van de aarde is eindig; grondstoffen kunnen op raken en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze natuurlijke omgeving kent haar grenzen. Bij duurzame ontwikkeling is dus sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Alle ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen zijn duurzaam.

 

Bij het vinden van deze balans spelen mensen een belangrijke rol, zowel binnen als buiten ons bedrijf. De kernwaarden uit onze missie; respect, integriteit en openheid geven richting aan ons dagelijks handelen in alle omstandigheden. Richting onze personeelsleden vertaalt dit zich in gestructureerd medezeggenschap zodat zij de toekomst van het bedrijf mede kunnen vormgeven. Maar ook in een gedegen opleidingsplan voor elke medewerker zodat men zich kan blijven ontwikkelen. Ook de aankomende spelers in de arbeidsmarkt dragen wij een warm hart toe. Mercedes-Benz Dealer Bedrijven heeft continue stageplaatsen voor leerlingen in voorbereidend en hoger beroepsonderwijs.

Onze betrokkenheid naar onze omgeving komt tot uitdrukking in de steun aan culturele, sociale en maatschappelijke projecten. Sinds vele jaren gaat een deel van de opbrengst uit onze werkplaatsen naar het Juliana Kinderziekenhuis. Maar ook het terugdringen van files en het daarmee bereikbaar houden van Den Haag is iets wat ons bezig houdt. Daarom maakt Mercedes-Benz Dealer Bedrijven deel uit van het platform Bereikbaarheid Den Haag. Waar samen met overheid en andere toonaangevende ondernemingen concrete maatregelen worden genomen om de bereikbaarheid te verbeteren en het milieu te ontlasten.

 

Met Mercedes-Benz Dealer Bedrijven als partner heeft u de zekerheid dat ecologische en maatschappelijk footprint van het autorijden zo klein mogelijk is. Wij geven u die zekerheid graag vanuit een overtuiging die voortkomt uit oprechte betrokkenheid. Betrokkenheid die zich wellicht het best laat verwoorden door een uitspraak van de Suquanish Tribe Chief Seattle: “We hebben de aarde niet geŽrfd van onze ouders maar te leen van onze kinderen”

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit stuk dan wisselen wij graag met u van gedachte. 

    Personenwagens Bestelwagens Trucks Smart