CO2-Prestatieladder. 

Mercedes-Benz Dealer Bedrijven gaat voor CO2-reductie.


Mercedes-Benz Dealer Bedrijven heeft zich ten doel gesteld om haar energie- en brandstofverbruik te reduceren.

De doelstelling betreft om in 2023 10% CO2 te reduceren ten opzichte van 2018. Deze doelstelling is gericht op het totale energiegebruik van de organisatie waaronder elektra- en gasverbruik voor onze vestigingen en brandstofgebruik voor ons wagenpark (company cars).


Nader gespecificeerd voor scope 1 en 2 zijn de doelstellingen als volgt:
• Scope 1: 15% reductie in 2023 ten opzichte van 2018
• Scope 2: 0,5% reductie in 2023 ten opzichte van 2018


Alle medewerkers hebben de taak om bij hun werkzaamheden energie te besparen. Het thema energiebesparing is vast onderdeel binnen de bedrijfsfilosofie van MBDB. Door alle klanten hierbij te betrekken wordt duurzaamheid ook een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsstrategie.


Maatschappelijk verantwoord ondernemen in 2018.

2018 betreft het basisjaar voor MBDB met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Periodiek zal de footprint met externe belanghebbenden gecommuniceerd worden. Na het eerste jaar is MBDB vervolgens in staat om ook de voortgang in de doelstellingen en maatregelen te rapporteren.


Emissie inventaris 2018 Q1-Q2

Emissie inventaris 2018 Q3-Q4

Emissie inventaris 2019 Q1-Q2

Emissie inventaris 2019 Q3-Q4

Sector- en keteninitiatieven


De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van het certificeringschema CO2-Prestatieladder. Bezoek hun website: www.skao.nl


Met trots kunnen wij melden dat met de volgende auditrapportages het bijbehorende CO2-bewust Certificaat niveau 3 is behaald!

Auditrapportage Fase 1

Auditrapportage Fase 2Reductiemogelijkheden

Dit verslag is een opsomming van allerlei mogelijke CO2-reductiemaatregelen, benoemd per emissiestroom. Dit document dient als inspiratie voor het bepalen van de reductiemaatregelen die zullen worden toegepast binnen Mercedes-Benz Dealer Bedrijven B.V. Per maatregel is een globale indicatie gegeven van het reductiepotentieel. Tevens is er op de website van de SKAO de maatregellijst ingevuld. Deze zal ook ter inspiratie gelden voor het nakomen van de reductiemaatregelen.


B.1 Reduceren brandstofverbruik

Het verminderen van brandstofverbruik kan op 3 manieren: het verminderen van het aantal te rijden kilometers, het efficiŽnter rijden waardoor minder brandstof verbruikt wordt en het gebruiken van een alternatief vervoersmiddel of toepassen van een alternatieve brandstof. Hieruit volgen een aantal mogelijk te nemen maatregelen.


B.1.1 Algemeen
De grootste veroorzaker is brandstofverbruik door het eigen wagenpark. Daar de techniek binnen de autobranche zich verder toe zal spitsen op elektrisch rijden zal de brandstofuitstoot sterk afnemen.


B.1.2 EfficiŽnter rijgedrag

 • Cursus Het Nieuwe Rijden/Het Nieuwe Draaien geven aan medewerkers. Door instructies te geven over welke aspecten van het rijgedrag het brandstofverbruik van de auto beÔnvloeden, leren autobestuurders zuiniger te rijden. De verwachte CO2-reductie op brandstofverbruik: initieel 5 -10%. Bij het juist toepassen van de cursus kan een besparing van 10% behaald worden.
 • Bewustwording van bestuurders over hun rijgedrag vergroten door regelmatig terugkerende aandacht aan Het Nieuwe Rijden via werkoverleg en een wedstrijd voor chauffeurs (Green Driver Challenge). Terugkoppeling per kwartaal of half jaar; voortgang van het rijgedrag meten aan de hand van het normverbruik per auto of aan het verbruik van chauffeur zelf.
 • Stimuleren van carpooling door digitaal platform waarop ritten naar andere vestigingen geplaatst kunnen worden (of via een openbare app of website zoals toogethr.nl, slimmercarpoolen.nl of BlaBlacar)
 • Ter beschikking stellen van zuinige leenauto’s, eventueel van collega medewerkers, aan medewerkers die voor enkele uren een auto nodig hebben.
 • Stimuleren om deel te nemen aan platforms om auto’s te delen. 1 van de pilaren van Daimler is Car Sharing. Mogelijk wordt deze optie in de toekomst toepasbaar voor de eigen dealer organisatie.
 • Invoeren van een mobiliteitsregeling met verschillende vervoersvormen. Hiermee wordt duurzaam reisgedrag gestimuleerd door medewerkers naast het gebruik van een auto ook gebruik te laten maken van andere vervoersmiddelen zoals de fiets, trein of bus.
 • Het Low Car Diet van Stichting Urgenda: de ideale speeddate met verschillende vormen van vervoer. Elk jaar vindt deze wedstrijd plaats vanaf de ‘Dag van de Duurzaamheid’. De deelnemers maken 30 dagen lang gebruik van de mobiliteitskaart waarbij ze voor ververvoer naar werk- en vergaderlocaties gebruik maken van fietsen, high speed e-bikes, openbaar vervoer en elektrische en hybride auto’s. Bedrijven gaan met elkaar de strijd aan om zoveel mogelijke duurzame kilometers te maken en ervaren dat de dagelijkse reis goedkoper, schoner en gezonder kan.


B.1.3 Verminderen van reiskilometers

 • Bij projecten verder van huis het personeel laten overnachten in hotels
 • Inschakelen van personeel dat dichtbij projectlocatie woont
 • Werkmaterieel zoveel mogelijk op projectlocatie laten staan
 • Visualisering en optimalisatie van afgelegde afstanden in werkplaats door bijvoorbeeld spaghetti-diagram (Lean Six Sigma)
 • Gebruik maken van digitale vergadermogelijkheden (bijvoorbeeld door conference calls)
 • Gebruik maken van flexibele werkuren en mensen laten thuiswerken

B.1.4 Vergroening wagens en brandstoffen

 • Aanschaffen van zuinige auto’s en werkmaterieel (A- of B-label, hybride/elektrische auto): de verwachte CO2-reductie op brandstofverbruik: een zuinige auto met A- of B-label verbruikt zo’n 10% minder dan een gemiddelde auto in dezelfde klasse.
 • Rijden op groengas
 • Start-stop systeem, eco-stand en/of motormanagementsysteem
 • Frequent onderhoud in combinatie met Het Nieuwe Rijden, zoals het controleren van de bandenspanning (Banden op spanning houden scheelt al zo’n 3% in brandstofverbruik!)
 • Banden: zuinig label (profiel, weerstand etc.)
 • Banden: oppompen met stikstof of CO2
 • Brandstof met optimale verbrandingswaarde aanschaffen (de verwachte CO2-reductie is mogelijk enkele procenten)
 • Aanschaffen van elektrische en/of hybride voertuigen

B.2 Reduceren Elektra- en gasverbruik

In de onderstaande alinea’s wordt beschreven welke maatregelen er kunnen worden genomen om in kantoren, magazijnen en werkplaatsen de CO2-uitstoot te verminderen.


B.2.1 Algemeen
Het plaatsen van slimme tussenmeters waardoor gas- en elektraverbruik nauwkeuriger gemeten kunnen worden. Dit helpt om beter inzicht te krijgen in het energieverbruik en nauwkeuriger meetgegevens te verkrijgen waardoor onzekerheden in de emissie-inventaris kleiner worden. Verwachte reductie op het gas- en elektraverbruik: geen directe reductie door deze maatregel.


B.2.2 Reduceren gasverbruik

 • Betere isolatie van de panden door toepassen van dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, HR-glas, isolerende raamfolie of tochtwering in kozijnen of kiezen voor winterstanden in de overheaddeuren.
 • Verwachte reductie op het gasverbruik: afhankelijk van hoeveel in het pand verbeterd kan worden, kan hierop gemiddeld zo’n 5% gereduceerd worden.
 • Onnodig aan laten staan van ruimteverwarming buiten bedrijfsuren, voornamelijk bij bedrijfshallen. Toepassen van een tijdschakelaar. Eventueel temperatuur per ruimte inregelen met ruimtethermostaten.
 • Aanbrengen van sneldeuren in magazijnen en bedrijfshallen om warmteverlies te voorkomen.
 • Isolatie aanbrengen om leidingen en appendages om warmteverlies te voorkomen.
 • Hoog Rendement ketels installeren. Of een zonneboiler of elektrische waterpomp
 • Verwachte reductie op gasverbruik: 5% ten opzichte van gewone Cv-ketel en bij een zonneboiler of elektrische pomp zelfs gemiddeld 50%
 • Warmte-Koude-Opslag (WKO) met warmtepomp installeren.
 • Verwachte reductie op gasverbruik: circa 40% ten opzichte van een Hr-ketel.
 • Klimaatinstallatie opnieuw laten inregelen door een expert (waarbij rekening gehouden wordt met hoe kantoorpanden worden gebruikt, hoe facilitaire dienst en servicetechnicus werkt en hoe de individuele gebruiker met zijn werkplek omgaat)
 • Verwachte reductie op gasverbruik: bespaart 10%.
 • Warmte van bijvoorbeeld servers of compressoren gebruiken voor verwarming van ruimtes


B.2.3 Reduceren elektraverbruik

 • Het inkopen van groene stroom met SMK-keurmerk voor alle panden of een gedeelte van de panden. In het geval een pand met meerdere gebruikers gedeeld wordt, kan overwogen worden om slechts een bepaald percentage aan groene stroom in te kopen of losse groencertificaten (Garanties van Oorsprong) te kopen
 • Verwachte reductie: volledige overstap op groene stroom realiseert een reductie van 100% op de CO2-uitstoot door elektraverbruik.
 • Plaatsen van energiezuinige verlichting zoals Ledverlichting of energiezuiniger Tl-verlichting. Er is ook Ledverlichting verkrijgbaar die past op Tl-armatuur
 • Plaatsen van armatuur met reflectoren op montagebalk zodat licht naar de werkplek wordt weerkaatst. Verwachte reductie op elektraverbruik: afhankelijk van de huidige soort verlichting: 5-50%. (In een gemiddeld kantoor is verlichting 60% van totale elektraverbruik!)
 • Plaatsen van bewegingssensoren in bijvoorbeeld ruimtes die minder vaak gebruikt worden zoals toilet, hal en opslagruimte. Verwachte reductie op elektraverbruik: zo’n 5%
 • Plaatsen van lichtsensoren voor daglichtafhankelijke lichtregeling
 • Temperatuur van de airco in de serverruimte verhogen naar 21-22 įC (met name nieuwere servers hoeven niet zo koud te staan als oude servers) of zorgen voor passieve ventilatie naar buiten toe. Verwachte reductie op elektraverbruik: niet bekend 
Personenwagens Bestelwagens Trucks Smart