• Personenwagens
 • Bedrijfswagens
 • Trucks
 • smart

Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 •  

Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

 

Al meer dan 75 jaar is Mercedes-Benz aanwezig in de Haagse regio, vol op betrokken bij haar klanten en de omgeving waarin zij opereert. In de huidige vorm als Mercedes-Benz Dealer Bedrijven zijn wij ons eens te meer bewust van de verantwoordelijkheid die wij als bedrijf hebben voor deze omgeving. In 75 jaar is er veel veranderd en vooral de laatste jaren neemt het thema maatschappelijk verantwoord ondernemen een toenemend centrale plaats in. Wij juichen dit van harte toe. Als volle dochter van de oudste automobiel fabrikant ter wereld is continuÔteit een vanzelfsprekendheid. Duurzaam ondernemen is een eerste vereiste om meer dan 120 jaar toonaangevend te zijn.

Lees hieronder meer over hoe Mercedes-Benz Dealer Bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen in de praktijk toepast.


Milieu - Duurzaamheid.

"Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen", aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987.

Milieu

Of het nu gaat om de ontwikkeling van de modernste milieutechnologieŽn voor onze voertuigmodellen of de innovatieve bouwtechnieken voor onze fabrieken en vestigingen. Mercedes-Benz heeft zich helemaal aan de bescherming van het milieu gewijd. Hierbij volgen we nationale en Europese wetten, en het nog strengere milieubeleid van ons concern. We streven ernaar het milieu te ontlasten, de natuurlijke rijkdommen te sparen en hierbij aan de hoge verwachtingen van onze klanten te voldoen. Recycling speelt hierbij een belangrijke rol. Daarom leveren wij een groot deel onze restproducten terug aan de fabriek waar ze weer opnieuw gebruikt worden bij de productie van nieuwe voertuigen.

We letten er bij de keuze van onze producten en toegepaste procedťs bijvoorbeeld op dat ze zo milieuvriendelijk mogelijk zijn. Ook de efficiŽnte benutting van de natuurlijke hulpbronnen staat hier centraal. Zuinige reparatiemethoden bieden mogelijkheden om het milieu te sparen en geld uit te sparen. Kleine deukjes in de carrosserie worden bijvoorbeeld voorzichtig uitgedeukt. Hierdoor worden waardevolle grondstoffen uitgespaard. Maar ook intern proberen we onze bijdrage tot de milieubescherming te leveren, door bedrijfscontroles en opleidingen van onze medewerkers.

Duurzaamheid

Als we naar de toekomst kijken dan is duurzaam ondernemen en zijn duurzame ontwikkelingen meer dan milieu alleen. Duurzaamheid gaat over de schaarste van de hulpbronnen waarmee welvaart wordt voortgebracht, zowel nu als in de toekomst. De oppervlakte van de aarde is eindig; grondstoffen kunnen op raken en de opnamecapaciteit van de atmosfeer en onze natuurlijke omgeving kent haar grenzen. Bij duurzame ontwikkeling is dus sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen. Alle ontwikkelingen die op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen zijn duurzaam.

Bij het vinden van deze balans spelen mensen een belangrijke rol, zowel binnen als buiten ons bedrijf. De kernwaarden uit onze missie; respect, integriteit en openheid geven richting aan ons dagelijks handelen in alle omstandigheden. Richting onze personeelsleden vertaalt dit zich in gestructureerd medezeggenschap zodat zij de toekomst van het bedrijf mede kunnen vormgeven. Maar ook in een gedegen opleidingsplan voor elke medewerker zodat men zich kan blijven ontwikkelen. Ook de aankomende spelers in de arbeidsmarkt dragen wij een warm hart toe. Mercedes-Benz Dealer Bedrijven heeft continue stageplaatsen voor leerlingen in voorbereidend en hoger beroepsonderwijs.

Onze betrokkenheid naar onze omgeving komt tot uitdrukking in de steun aan culturele, sociale en maatschappelijke projecten. Sinds vele jaren gaat een deel van de opbrengst uit onze werkplaatsen naar het Juliana Kinderziekenhuis. Maar ook het terugdringen van files en het daarmee bereikbaar houden van Den Haag is iets wat ons bezig houdt. Daarom maakt Mercedes-Benz Dealer Bedrijven deel uit van het platform Bereikbaarheid Den Haag. Waar samen met overheid en andere toonaangevende ondernemingen concrete maatregelen worden genomen om de bereikbaarheid te verbeteren en het milieu te ontlasten.

Met Mercedes-Benz Dealer Bedrijven als partner heeft u de zekerheid dat ecologische en maatschappelijk footprint van het autorijden zo klein mogelijk is. Wij geven u die zekerheid graag vanuit een overtuiging die voortkomt uit oprechte betrokkenheid. Betrokkenheid die zich wellicht het best laat verwoorden door een uitspraak van de Suquanish Tribe Chief Seattle: “We hebben de aarde niet geŽrfd van onze ouders maar te leen van onze kinderen”

Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit stuk dan wisselen wij graag met u van gedachte. 


Erkend Duurzaam.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid zijn begrippen die niet meer weg te denken zijn uit de huidige maatschappij. Ook in de autobranche vinden veel bedrijven het belangrijk deze speerpunten te integreren in hun bedrijfsvoering. Want niet alleen de auto’s in de showroom worden in hoog tempo milieuvriendelijker, ook het autobedrijf zelf streeft naar duurzaamheid.

BOVAG heeft om die reden enkele jaren geleden het Erkend Duurzaam certificaat gelanceerd. Bedrijven die lid zijn van BOVAG kunnen gecertificeerd worden als zij aantoonbaar duurzaamheid en MVO in hun bedrijfsvoering hebben doorgevoerd. Ieder jaar moet het bedrijf opnieuw bewijzen dat het voldoet aan de hoge eisen die gesteld worden aan certificering. Het certificaat Erkend Duurzaam is uitgegroeid tot hťt duurzaamheidskeurmerk van de branche. 


CO2-prestatieladder. 

Mercedes-Benz Dealer Bedrijven gaat voor CO2-reductie.

Mercedes-Benz Dealer Bedrijven heeft zich ten doel gesteld om haar energie- en brandstofverbruik te reduceren.

De doelstelling betreft om in 2023 10% CO2 te reduceren ten opzichte van 2018. Deze doelstelling is gericht op het totale energiegebruik van de organisatie waaronder elektra- en gasverbruik voor onze vestigingen en brandstofgebruik voor ons wagenpark (company cars).

Nader gespecificeerd voor scope 1 en 2 zijn de doelstellingen als volgt:
• Scope 1: 15% reductie in 2023 ten opzichte van 2018
• Scope 2: 0,5% reductie in 2023 ten opzichte van 2018

Alle medewerkers hebben de taak om bij hun werkzaamheden energie te besparen. Het thema energiebesparing is vast onderdeel binnen de bedrijfsfilosofie van MBDB. Door alle klanten hierbij te betrekken wordt duurzaamheid ook een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsstrategie.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in 2018

2018 betreft het basisjaar voor MBDB met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen. Periodiek zal de footprint met externe belanghebbenden gecommuniceerd worden. Na het eerste jaar is MBDB vervolgens in staat om ook de voortgang in de doelstellingen en maatregelen te rapporteren.

Emissie inventaris 2018 Q1-Q2

Emissie inventaris 2018 Q3-Q4

Emissie inventaris 2019 Q1-Q2

Emissie inventaris 2019 Q3-Q4

Emissie inventaris 2020 Q1-Q2

Emissie inventaris 2020 Q3-Q4

Emissie inventaris 2021 Q1-Q2

Emissie inventaris 2021 Q3-Q4

Emissie inventaris 2022 Q1-Q2

Emissie inventaris 2022 Q3-Q4

Emissie inventaris 2023 Q1-Q2

Emissie inventaris 2023 Q3-Q4


Sector- en keteninitiatieven

Certificaat CO2 prestatieladder

Emissie inventaris rapport

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van het certificeringschema CO2-Prestatieladder. Bezoek hun website: www.skao.nl

Met trots kunnen wij melden dat met de volgende auditrapportages het bijbehorende CO2-bewust Certificaat niveau 3 is behaald!


Reductiemogelijkheden

Dit verslag is een opsomming van allerlei mogelijke CO2-reductiemaatregelen, benoemd per emissiestroom. Dit document dient als inspiratie voor het bepalen van de reductiemaatregelen die zullen worden toegepast binnen Mercedes-Benz Dealer Bedrijven B.V. Per maatregel is een globale indicatie gegeven van het reductiepotentieel. Tevens is er op de website van de SKAO de maatregellijst ingevuld. Deze zal ook ter inspiratie gelden voor het nakomen van de reductiemaatregelen.

B.1 Reduceren brandstofverbruik

Het verminderen van brandstofverbruik kan op 3 manieren: het verminderen van het aantal te rijden kilometers, het efficiŽnter rijden waardoor minder brandstof verbruikt wordt en het gebruiken van een alternatief vervoersmiddel of toepassen van een alternatieve brandstof. Hieruit volgen een aantal mogelijk te nemen maatregelen.

B.1.1 Algemeen
De grootste veroorzaker is brandstofverbruik door het eigen wagenpark. Daar de techniek binnen de autobranche zich verder toe zal spitsen op elektrisch rijden zal de brandstofuitstoot sterk afnemen.

B.1.2 EfficiŽnter rijgedrag

 • Cursus Het Nieuwe Rijden/Het Nieuwe Draaien geven aan medewerkers. Door instructies te geven over welke aspecten van het rijgedrag het brandstofverbruik van de auto beÔnvloeden, leren autobestuurders zuiniger te rijden. De verwachte CO2-reductie op brandstofverbruik: initieel 5 -10%. Bij het juist toepassen van de cursus kan een besparing van 10% behaald worden.
 • Bewustwording van bestuurders over hun rijgedrag vergroten door regelmatig terugkerende aandacht aan Het Nieuwe Rijden via werkoverleg en een wedstrijd voor chauffeurs (Green Driver Challenge). Terugkoppeling per kwartaal of half jaar; voortgang van het rijgedrag meten aan de hand van het normverbruik per auto of aan het verbruik van chauffeur zelf.
 • Stimuleren van carpooling door digitaal platform waarop ritten naar andere vestigingen geplaatst kunnen worden (of via een openbare app of website zoals toogethr.nl, slimmercarpoolen.nl of BlaBlacar)
 • Ter beschikking stellen van zuinige leenauto’s, eventueel van collega medewerkers, aan medewerkers die voor enkele uren een auto nodig hebben.
 • Stimuleren om deel te nemen aan platforms om auto’s te delen. 1 van de pilaren van Daimler is Car Sharing. Mogelijk wordt deze optie in de toekomst toepasbaar voor de eigen dealer organisatie.
 • Invoeren van een mobiliteitsregeling met verschillende vervoersvormen. Hiermee wordt duurzaam reisgedrag gestimuleerd door medewerkers naast het gebruik van een auto ook gebruik te laten maken van andere vervoersmiddelen zoals de fiets, trein of bus.
 • Het Low Car Diet van Stichting Urgenda: de ideale speeddate met verschillende vormen van vervoer. Elk jaar vindt deze wedstrijd plaats vanaf de ‘Dag van de Duurzaamheid’. De deelnemers maken 30 dagen lang gebruik van de mobiliteitskaart waarbij ze voor ververvoer naar werk- en vergaderlocaties gebruik maken van fietsen, high speed e-bikes, openbaar vervoer en elektrische en hybride auto’s. Bedrijven gaan met elkaar de strijd aan om zoveel mogelijke duurzame kilometers te maken en ervaren dat de dagelijkse reis goedkoper, schoner en gezonder kan.

B.1.3 Verminderen van reiskilometers

 • Bij projecten verder van huis het personeel laten overnachten in hotels
 • Inschakelen van personeel dat dichtbij projectlocatie woont
 • Werkmaterieel zoveel mogelijk op projectlocatie laten staan
 • Visualisering en optimalisatie van afgelegde afstanden in werkplaats door bijvoorbeeld spaghetti-diagram (Lean Six Sigma)
 • Gebruik maken van digitale vergadermogelijkheden (bijvoorbeeld door conference calls)
 • Gebruik maken van flexibele werkuren en mensen laten thuiswerken

B.1.4 Vergroening wagens en brandstoffen

 • Aanschaffen van zuinige auto’s en werkmaterieel (A- of B-label, hybride/elektrische auto): de verwachte CO2-reductie op brandstofverbruik: een zuinige auto met A- of B-label verbruikt zo’n 10% minder dan een gemiddelde auto in dezelfde klasse.
 • Rijden op groengas
 • Start-stop systeem, eco-stand en/of motormanagementsysteem
 • Frequent onderhoud in combinatie met Het Nieuwe Rijden, zoals het controleren van de bandenspanning (Banden op spanning houden scheelt al zo’n 3% in brandstofverbruik!)
 • Banden: zuinig label (profiel, weerstand etc.)
 • Banden: oppompen met stikstof of CO2
 • Brandstof met optimale verbrandingswaarde aanschaffen (de verwachte CO2-reductie is mogelijk enkele procenten)
 • Aanschaffen van elektrische en/of hybride voertuigen

B.2 Reduceren Elektra- en gasverbruik

In de onderstaande alinea’s wordt beschreven welke maatregelen er kunnen worden genomen om in kantoren, magazijnen en werkplaatsen de CO2-uitstoot te verminderen.

B.2.1 Algemeen
Het plaatsen van slimme tussenmeters waardoor gas- en elektraverbruik nauwkeuriger gemeten kunnen worden. Dit helpt om beter inzicht te krijgen in het energieverbruik en nauwkeuriger meetgegevens te verkrijgen waardoor onzekerheden in de emissie-inventaris kleiner worden. Verwachte reductie op het gas- en elektraverbruik: geen directe reductie door deze maatregel.

B.2.2 Reduceren gasverbruik

 • Betere isolatie van de panden door toepassen van dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, HR-glas, isolerende raamfolie of tochtwering in kozijnen of kiezen voor winterstanden in de overheaddeuren.
 • Verwachte reductie op het gasverbruik: afhankelijk van hoeveel in het pand verbeterd kan worden, kan hierop gemiddeld zo’n 5% gereduceerd worden.
 • Onnodig aan laten staan van ruimteverwarming buiten bedrijfsuren, voornamelijk bij bedrijfshallen. Toepassen van een tijdschakelaar. Eventueel temperatuur per ruimte inregelen met ruimtethermostaten.
 • Aanbrengen van sneldeuren in magazijnen en bedrijfshallen om warmteverlies te voorkomen.
 • Isolatie aanbrengen om leidingen en appendages om warmteverlies te voorkomen.
 • Hoog Rendement ketels installeren. Of een zonneboiler of elektrische waterpomp
 • Verwachte reductie op gasverbruik: 5% ten opzichte van gewone Cv-ketel en bij een zonneboiler of elektrische pomp zelfs gemiddeld 50%
 • Warmte-Koude-Opslag (WKO) met warmtepomp installeren.
 • Verwachte reductie op gasverbruik: circa 40% ten opzichte van een Hr-ketel.
 • Klimaatinstallatie opnieuw laten inregelen door een expert (waarbij rekening gehouden wordt met hoe kantoorpanden worden gebruikt, hoe facilitaire dienst en servicetechnicus werkt en hoe de individuele gebruiker met zijn werkplek omgaat)
 • Verwachte reductie op gasverbruik: bespaart 10%.
 • Warmte van bijvoorbeeld servers of compressoren gebruiken voor verwarming van ruimtes


B.2.3 Reduceren elektraverbruik

 • Het inkopen van groene stroom met SMK-keurmerk voor alle panden of een gedeelte van de panden. In het geval een pand met meerdere gebruikers gedeeld wordt, kan overwogen worden om slechts een bepaald percentage aan groene stroom in te kopen of losse groencertificaten (Garanties van Oorsprong) te kopen
 • Verwachte reductie: volledige overstap op groene stroom realiseert een reductie van 100% op de CO2-uitstoot door elektraverbruik.
 • Plaatsen van energiezuinige verlichting zoals Ledverlichting of energiezuiniger Tl-verlichting. Er is ook Ledverlichting verkrijgbaar die past op Tl-armatuur
 • Plaatsen van armatuur met reflectoren op montagebalk zodat licht naar de werkplek wordt weerkaatst. Verwachte reductie op elektraverbruik: afhankelijk van de huidige soort verlichting: 5-50%. (In een gemiddeld kantoor is verlichting 60% van totale elektraverbruik!)
 • Plaatsen van bewegingssensoren in bijvoorbeeld ruimtes die minder vaak gebruikt worden zoals toilet, hal en opslagruimte. Verwachte reductie op elektraverbruik: zo’n 5%
 • Plaatsen van lichtsensoren voor daglichtafhankelijke lichtregeling
 • Temperatuur van de airco in de serverruimte verhogen naar 21-22 įC (met name nieuwere servers hoeven niet zo koud te staan als oude servers) of zorgen voor passieve ventilatie naar buiten toe. Verwachte reductie op elektraverbruik: niet bekend 

 


 

Waar bent u naar op zoek?